• EVENTS

  Välkommen att dela vår kunskap

  En hörnsten i vår filosofi är att dela med oss av vår kunskap genom att erbjuda seminarier och kurser inom strategi, planering och uppföljning. Läs mer och anmäl dig!


Kostnadsfri och användbar kunskap direkt

Vi erbjuder både kostnadsfria seminarier och kurser med olika fokus men med en sak gemensamt: Du får med dig beprövade och användbara kunskaper som du direkt kan använda i din målstyrning, planering och uppföljning. Vi kan även skräddarsy kurser för din organisation.

Frukostmöte: STRATEGISK EKONOMISTYRNING

En utmaning som många organisationer står inför idag är att kontinuerligt följa upp strategins genomförande. Av de organisationer som har etablerat en tydlig uppföljningsprocess utklassar 70 procent av dem sina konkurrenter. På detta seminarium berättar vi om hur framgångsrika organisationer arbetar och får ut resultat genom att följa upp strategin.

Målgrupp: Controllers, CFO, CEO, Strategiansvarig, affärsområdeschef

Stockholm 8 juni 2020

Göteborg 9 juni 2020

Malmö 10 juni 2020

Längd 2 tim frukostmöte

Pris: Kostnadsfritt

Vill du veta mer?

 

Anmäl Intresse

Seminarium: Utvärdera er ledningsprocess  - planering och uppföljning

Många processer för verksamhetsplanering upplevs som administrativt tunga och därför blir uppföljningen likadan – tung och tidsödande. I det här seminariet presenterar vi Kaplan & Nortons metoder för att utvärdera planerings- och uppföljningsprocesser och hitta grundproblemen och dess orsaker. Syftet är att ge dig verktyg för att kunna utveckla de delar som skapar värde i just din organisations unika planerings- och uppföljningsprocess.

Denna kurs kommer att ge dig förståelse och verktyg att Utvärdera / granska organisationens ledningsprocess både med avseende på planering, uppföljning och er organisations uppsättning av styrande dokument.

Metoden utgår från Kaplan & Nortons (K&N) forskning vid Harvard Business School. K&N är grundare av koncepten Balanced Scorecard, ABC kalkylering och Execution Premium. Resultaten har bland annat publicerats i Harvard Business Review och tillsammans med många oberoende forskare. De rekommendationer och best practices som lyfts fram är evidensbaserade men också anpassat till skandinaviska marknaden

Vad kommer vi att lära oss:

 • Förstå K&N modell för utvärdering av ledningsprocesser
 • Förstå vilka de vanligaste hindren är i en organisations ledningsprocess för att den skall vara ändamålsenlig
 • Få insikt i utmaningar i att utvärdera ledningsprocessen samt hur dessa kan hanteras.
 • Förstå olika konkreta upplägg av en utvärdering/granskning av ledningsprocessen
 • Få insikt i olika exempel av utvärderingar/granskningar av ledningsprocessen i Sverige och i världen

Kursprogram:

 • Kaplan & Nortons ramverk utifrån vilken kursen genomförs
 • Konkreta och praktiska metoder, verktyg och upplägg för granskning av ledningsprocessen
 • Slutrapportformat och diskussioner kring analyser och exempel

 

Målgrupp Chefer för internrevisionsavdelningar och medarbetare inom internrevision, Controller, Controller chef, CFO

 

Pris 3000 SEK

 

Stockholm 1 juni 2020

Göteborg 2 juni 2020

Stockholm 3 juni 2020

Göteborg 4 juni 2020

 

Anmäl Intresse

Utbildning: STRATEGISK KARTA och BALANCED SCORECARD – Visualisera och kommunicera strategin på ett enkelt sätt i organisationen SOM GÖR SKILLNAD.

Denna kurs kommer att ge dig förståelse i att visualisera och kommunicera strategin på ett enkelt sätt i organisationen för att få alla i organisationen att arbeta mot gemensamma mål.

Du kommer att lära dig grunderna för att skapa enkla, förståeliga och kommunicerabara strategiska kartor och sambandet strategisk karta/balanserat styrkort. Tillsammans utgör dessa två verktyg grunden för ett effektivt genomförande av strategi och förändringar.

Metoden utgår från Kaplan & Nortons (K&N) forskning vid Harvard Business School. K&N är grundare av koncepten Balanced Scorecard, ABC kalkylering och Execution Premium. Resultaten har bland annat publicerats i Harvard Business Review och tillsammans med många oberoende forskare. De rekommendationer och best practices som lyfts fram är evidensbaserade men också anpassat till skandinaviska marknaden

Vad kommer vi att lära oss:

 • Förstå K&N modell för att ta fram strategi kartor och Balanced Scorecard
 • Förstå vilka de vanligaste hindren är
 • Få insikt i utmaningar och hur de hanteras.
 • Gå igenom olika exempel av strategisk karta och Balanserade styrkort  i Sverige och i världen
 • Förstå hur man tar fram en strategisk karta och Balanced Scorecard

Kursprogram:

 • Kaplan & Nortons ramverk utifrån vilken kursen genomförs
 • Konkreta och praktiska metoder, verktyg och upplägg för framtagning av strategisk karta och Balanced Scorecard
 • Exempel och praktisk användning av strategisk karta och Balanced Scorecard
 • Lära sig om Kaplan & Nortons modeller för att kunna praktiskt använda de i vardagen efter kursen och få ut resultat av strategiuppföljningen och styra sin organisation bättre
 • Formulera och förbättra genomförandet av sin strategi.
 • Arbeta med förändringsarbete
 • Få en uppföljningsmodell och ramverk för att följa upp och diskutera strategi
 • Mäta på framgång i strategigenomförandet genom strategiska drivande och utfalls mått.
 • Koppla “rätt” resurser/initiativ/aktiviteter till sin strategi
 • Kommunicera strategin så alla förstår den

Målgrupp Controllers, CFO, CEO, Strategiansvarig, affärsområdeschef, områdeschef

Stockholm 25 maj 2020

Göteborg 26 maj 2020

Göteborg 27 maj 2020

Stockholm 28 maj 2020

Vill du veta mer?

Anmäl Intresse

Utbildning: Grundutbildning BALANCED SCORECARD - Lär dig grunderna och senaste utvecklingen

På bara en dag lär du dig grunderna i att arbeta med verktyget Balanced Scorecard / Balanserat Styrkort. Metoden blir ett direkt användbart verktyg för att utveckla och förbättra uppföljning och genomförande av er strategi.

Metoden utgår från Kaplan & Nortons (K&N) forskning vid Harvard Business School. K&N är grundare av koncepten Balanced Scorecard, ABC kalkylering och Execution Premium. Resultaten har bland annat publicerats i Harvard Business Review och tillsammans med många oberoende forskare. De rekommendationer och best practices som lyfts fram är evidensbaserade men också anpassat till skandinaviska marknaden

Vad kommer vi att lära oss:

 • Förstå K&N modell för att ta fram ett Balanced Scorecard / Balanserat styrkort
 • Förstå vilka de vanligaste hindren är
 • Få insikt i utmaningar och hur de hanteras.
 • Gå igenom olika exempel av Balanserade styrkort / Balanced scorecard i Sverige och i världen
 • Förstå hur man tar fram ett Balanced Scorecard
 • Lära sig om Kaplan & Nortons modeller för att kunna praktiskt använda de i vardagen efter kursen och få ut resultat av strategiuppföljningen och styra sin organisation bättre
 • Formulera och förbättra genomförandet av sin strategi.
 • Arbeta med förändringsarbete
 • Få en uppföljningsmodell och ramverk för att följa upp och diskutera strategi
 • Mäta på framgång i strategigenomförandet genom strategiska drivande och utfalls mått.
 • Koppla “rätt” resurser/initiativ/aktiviteter till sin strategi
 • Kommunicera strategin så alla förstår den

Kursprogram:

 • Kaplan & Nortons ramverk utifrån vilken kursen genomförs
 • Konkreta och praktiska metoder, verktyg och upplägg för framtagning av Balanced Scorecard
 • Exempel och praktisk användning av Balanced Scorecard

 

Målgrupp

Controllers, CFO, CEO, Strategiansvarig, affärsområdeschef, områdeschef

Stockholm 18 maj. 2020

Göteborg 19 maj. 2020

Stockholm 20 maj. 2020

Göteborg 21 maj 2020

Anmäl Intresse

Tidigare evenemang

Kontakta oss gärna för info om kommande utbildningstillfällen för kursen nedan.

Utvärdera er ledningsprocess  - planering och uppföljning

 

”Denna kurs gav oss konkreta verktyg att använda oss av när ledningsprocessen nu utgör en del av revisionsplanen för året.”

– Internrevisionschef på en större myndighet

 

STRATEGISK EKONOMISTYRNING – KOPPLINGEN MELLAN EKONOMISTYRNING OCH STRATEGIN GENOM MODERN UPPFÖLJNING

En utmaning som många ledningsgrupper står inför idag är att kontinuerligt följa upp strategins genomförande. Av de organisationer som har etablerat en tydlig uppföljningsprocess utklassar 70 procent av dem sina konkurrenter. I detta seminarium berättar vi om hur framgångsrika organisationer genomför strategifokuserade ledningsgruppsmöten.

”Seminariet var mycket bra och gav mig förståelse hur vi skall koppla strategin till den eknomiska uppföljningen”

– CFO 

Kontakta Oss

Har du några frågor eller undrar något angående hur vi jobbar eller vad vi kan göra för eran organisation tveka inte att höra var er till oss.

KONTAKT

Samarbetspartners