• Event:

  Utbildning: STRATEGISK KARTA och BALANCED SCORECARD – Visualisera och kommunicera strategin på ett enkelt sätt i organisationen SOM GÖR SKILLNAD.

Denna kurs kommer att ge dig förståelse i att visualisera och kommunicera strategin på ett enkelt sätt i organisationen för att få alla i organisationen att arbeta mot gemensamma mål.

Du kommer att lära dig grunderna för att skapa enkla, förståeliga och kommunicerabara strategiska kartor och sambandet strategisk karta/balanserat styrkort. Tillsammans utgör dessa två verktyg grunden för ett effektivt genomförande av strategi och förändringar.

Metoden utgår från Kaplan & Nortons (K&N) forskning vid Harvard Business School. K&N är grundare av koncepten Balanced Scorecard, ABC kalkylering och Execution Premium. Resultaten har bland annat publicerats i Harvard Business Review och tillsammans med många oberoende forskare. De rekommendationer och best practices som lyfts fram är evidensbaserade men också anpassat till skandinaviska marknaden

Vad kommer vi att lära oss:

 • Förstå K&N modell för att ta fram strategi kartor och Balanced Scorecard
 • Förstå vilka de vanligaste hindren är
 • Få insikt i utmaningar och hur de hanteras.
 • Gå igenom olika exempel av strategisk karta och Balanserade styrkort  i Sverige och i världen
 • Förstå hur man tar fram en strategisk karta och Balanced Scorecard

Kursprogram:

 • Kaplan & Nortons ramverk utifrån vilken kursen genomförs
 • Konkreta och praktiska metoder, verktyg och upplägg för framtagning av strategisk karta och Balanced Scorecard
 • Exempel och praktisk användning av strategisk karta och Balanced Scorecard
 • Lära sig om Kaplan & Nortons modeller för att kunna praktiskt använda de i vardagen efter kursen och få ut resultat av strategiuppföljningen och styra sin organisation bättre
 • Formulera och förbättra genomförandet av sin strategi.
 • Arbeta med förändringsarbete
 • Få en uppföljningsmodell och ramverk för att följa upp och diskutera strategi
 • Mäta på framgång i strategigenomförandet genom strategiska drivande och utfalls mått.
 • Koppla “rätt” resurser/initiativ/aktiviteter till sin strategi
 • Kommunicera strategin så alla förstår den

Målgrupp Controllers, CFO, CEO, Strategiansvarig, affärsområdeschef, områdeschef

Stockholm 25 maj 2020

Göteborg 26 maj 2020

Göteborg 27 maj 2020

Stockholm 28 maj 2020

Vill du veta mer?

Anmäl Intresse

Samarbetspartners