• Event:

  Utbildning: Grundutbildning BALANCED SCORECARD – Lär dig grunderna och senaste utvecklingen

På bara en dag lär du dig grunderna i att arbeta med verktyget Balanced Scorecard / Balanserat Styrkort. Metoden blir ett direkt användbart verktyg för att utveckla och förbättra uppföljning och genomförande av er strategi.

Metoden utgår från Kaplan & Nortons (K&N) forskning vid Harvard Business School. K&N är grundare av koncepten Balanced Scorecard, ABC kalkylering och Execution Premium. Resultaten har bland annat publicerats i Harvard Business Review och tillsammans med många oberoende forskare. De rekommendationer och best practices som lyfts fram är evidensbaserade men också anpassat till skandinaviska marknaden

Vad kommer vi att lära oss:

 • Förstå K&N modell för att ta fram ett Balanced Scorecard / Balanserat styrkort
 • Förstå vilka de vanligaste hindren är
 • Få insikt i utmaningar och hur de hanteras.
 • Gå igenom olika exempel av Balanserade styrkort / Balanced scorecard i Sverige och i världen
 • Förstå hur man tar fram ett Balanced Scorecard
 • Lära sig om Kaplan & Nortons modeller för att kunna praktiskt använda de i vardagen efter kursen och få ut resultat av strategiuppföljningen och styra sin organisation bättre
 • Formulera och förbättra genomförandet av sin strategi.
 • Arbeta med förändringsarbete
 • Få en uppföljningsmodell och ramverk för att följa upp och diskutera strategi
 • Mäta på framgång i strategigenomförandet genom strategiska drivande och utfalls mått.
 • Koppla “rätt” resurser/initiativ/aktiviteter till sin strategi
 • Kommunicera strategin så alla förstår den

Kursprogram:

 • Kaplan & Nortons ramverk utifrån vilken kursen genomförs
 • Konkreta och praktiska metoder, verktyg och upplägg för framtagning av Balanced Scorecard
 • Exempel och praktisk användning av Balanced Scorecard

 

Målgrupp

Controllers, CFO, CEO, Strategiansvarig, affärsområdeschef, områdeschef

Stockholm 18 maj. 2020

Göteborg 19 maj. 2020

Stockholm 20 maj. 2020

Göteborg 21 maj 2020

Anmäl Intresse

Samarbetspartners