• Event:

    Seminarium: Utvärdera er ledningsprocess  – planering och uppföljning

Många processer för verksamhetsplanering upplevs som administrativt tunga och därför blir uppföljningen likadan – tung och tidsödande. I det här seminariet presenterar vi Kaplan & Nortons metoder för att utvärdera planerings- och uppföljningsprocesser och hitta grundproblemen och dess orsaker. Syftet är att ge dig verktyg för att kunna utveckla de delar som skapar värde i just din organisations unika planerings- och uppföljningsprocess.

Denna kurs kommer att ge dig förståelse och verktyg att Utvärdera / granska organisationens ledningsprocess både med avseende på planering, uppföljning och er organisations uppsättning av styrande dokument.

Metoden utgår från Kaplan & Nortons (K&N) forskning vid Harvard Business School. K&N är grundare av koncepten Balanced Scorecard, ABC kalkylering och Execution Premium. Resultaten har bland annat publicerats i Harvard Business Review och tillsammans med många oberoende forskare. De rekommendationer och best practices som lyfts fram är evidensbaserade men också anpassat till skandinaviska marknaden

Vad kommer vi att lära oss:

  • Förstå K&N modell för utvärdering av ledningsprocesser
  • Förstå vilka de vanligaste hindren är i en organisations ledningsprocess för att den skall vara ändamålsenlig
  • Få insikt i utmaningar i att utvärdera ledningsprocessen samt hur dessa kan hanteras.
  • Förstå olika konkreta upplägg av en utvärdering/granskning av ledningsprocessen
  • Få insikt i olika exempel av utvärderingar/granskningar av ledningsprocessen i Sverige och i världen

Kursprogram:

  • Kaplan & Nortons ramverk utifrån vilken kursen genomförs
  • Konkreta och praktiska metoder, verktyg och upplägg för granskning av ledningsprocessen
  • Slutrapportformat och diskussioner kring analyser och exempel

 

Målgrupp Chefer för internrevisionsavdelningar och medarbetare inom internrevision, Controller, Controller chef, CFO

 

Pris 3000 SEK

 

Stockholm 1 juni 2020

Göteborg 2 juni 2020

Stockholm 3 juni 2020

Göteborg 4 juni 2020

 

Anmäl Intresse

Samarbetspartners