• NÅGRA KUNDCASE


Läkemedelsbolag

Balanserat styrkort gav läkemedelsbolag flera positiva biverkningar

Företagets säljorganisation saknade en bred och väl förankrad strategi...
Case
Finansiell service

Strategikarta visade vägen till ökad marknadsandel för finansbolaget

Företaget såg att det saknades en gemensam och delad vision bland personalen...
Case
Detaljhandel

Strategi för effektivisering gav stor utdelning för detaljhandelskedjan

En allt tuffare konkurrens för den framgångsrika detaljhandelskedjan fick ledningen att besluta sig för att skapa och genomföra en ny strategi...
Case
Teknikbolag

It-företaget där målstyrning blivit en tydlig ledningsfråga

Efter en lång period av stark tillväxt behövde företaget konsolidera de många strategiska...
Case

UTVÄRDERING AV PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kundens strategiprocess för att veta vilka grundproblemen är och i vilken ordning utvecklingsaktiviteter bör genomföras.

Strategisk karta

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi.

Balanserat styrkort

Identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Och ett ledningssystem som kopplar ihop strategin med mål mått/KPI:er och åtgärder.

Execution Premium

Skapa en fungerande process från strategiformulering och planering till dagligt arbete uppföljning och eventuell justering av strategin.

Samarbetspartners