• STRATECUTE

    En annorlunda konsult

    Ledning, styrning, strategiutförande, strategi för genomförande.
    Oavsett vad du kallar det, vågar vi lova att det finns ett glapp mellan din strategi (vad du säger att du ska göra) och vad ni faktiskt gör.

     


Vår uppgift är att täppa till det glappet genom att hjälpa våra kunder att både vilja och kunna genomföra förändringsarbete och målstyrning för att förverkliga sin strategi på ett framgångsrikt sätt.

Vad kännetecknar en fungerande strategi?

För att kunna skapa värde måste en strategi vara både meningsfull och möjlig att tillämpa i praktiken. Den måste också vara tydligt förankrad i organisationens uppdrag och värderingar, för att förena medarbetarna i viljan att arbeta mot ett gemensamt mål. Samtidigt måste strategin vara realistisk utifrån verkliga förhållanden, och brytas ner till tydliga och konkreta delar. Annars är det ingen strategi utan en vision med vackra ord, som oftast stannar i en pärm.

Hur hjälper vi dig med den?

Vår filosofi bygger på arvet från Robert Kaplan och David Norton, som skapade det balanserade styrkortet, koncepten strategikarta, ABC kalkylering och Execution Premium. Men metoder i all ära – de fungerar bara om man vet hur de ska implementeras och bli enkla att tillämpa i vardagen. Ju mer komplex organisationen eller uppdraget är, desto viktigare är det att göra ramverket enkelt att följa.

Vi har kunskapen och erfarenheten

Alla våra konsulter har mångårig erfarenhet av att genomföra strategier. En viktig skillnad mellan oss och många andra konsulter är att vi främst använder din organisations egna resurser och arbetar tillsammans med dig, istället för att skicka in en stor grupp konsulter som gör arbetet ”utanpå” din organisation. Genom coachning för vi över vår kunskap till er, samtidigt som vi undersöker vilka problem och utmaningar ni har när det gäller att genomföra er strategi. Resultatet blir att ni är involverade i att utveckla åtgärder och processer så att ni får kompetensen att själva hantera er planerings- och uppföljningsprocess framöver, hållbart och långsiktigt. Ni når era mål snabbare och dessutom mer resurseffektivt än tillsammans med många andra konsultfirmor.

Det här är det enda vi gör

Vi är duktiga på målstyrning och strategiinförande, eftersom det är det enda vi gör. Och vi har valt att nischa oss inom strategi och målstyrning eftersom detta är avgörande för organisationers framgång, samtidigt som den strategiska styrningen är eftersatt i många organisationer. Det beror inte på omedvetenhet om frågornas betydelse, utan ofta på att man inte själv har de verktyg som behövs, eller inte har fått rätt hjälp att skapa processer som är konkreta och tydliga.

De som metodiskt och ständigt går tillbaka till frågan ”gör vi vad vi sa att vi skulle?” är få, trots att forskning visar att de företag som gör det är betydligt mer framgångsrika än sina konkurrenter.

Vi är certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder; ABC Kalkylering, BSC (balanserat styrkort), Execution Premium, strategikartor samt planerings- och uppföljningsprocess. Vi är Kaplan-Norton-certifierade inom Execution Premium och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.

Balanserat styrkort är ett av världens mest använda ramverk för att lyckas genomföra ambitiösa strategier med mätbara resultat. Det används inom såväl privat som offentlig sektor, myndigheter och ideella organisationer sedan 1992 då professor Robert Kaplan och dr David Norton lanserade sin innovativa metod, som ger en sofistikerad styrning i enkel och begriplig förpackning.

PARTNERS

info@stratecute.se
Stockholm / Göteborg / Malmö

Jan Wengholt

Partner

Jan har 20 års erfarenhet som verksamhets/managementkonsult och är idag specialiserad inom områdena strategi- och verksamhetsutveckling, strategigenomförande och förändringsledning. Han har även lång erfarenhet av informationsmodellering, processkartläggning, processoptimering, och organisationsutveckling kopplat till utveckling och införande av centrala verksamhetssystem. Jan har varit verksam, förutom i Sverige, även i Kina och Indien under flera år där han arbetat med organisationer med utbredd internationell verksamhet.

+ 46 (0)706 87 10 95 LinkedIn
Stockholm / Göteborg / Malmö

David A. Wiraeus

Partner

David har lång erfarenhet som management konsult och specialiserar sig inom områdena: strategiutveckling, strategisk styrning, strategigenomförande och förändringsledning. David har hjälpt organisationer inom ett brett spektrum av branscher både i Skandinavien och Europa att med Kaplan & Nortons metoder nå mycket bra resultat. 

+ 46 (0)708 492922 LinkedIn
Stockholm / Göteborg / Malmö

Fredrik Kjellberg Mannheimer

Partner

Fredrik är specialiserad på att hjälpa organisationer att etablera ändamålsenliga processer för planering och uppföljning. Han har varit verksam som projektledare både i Sverige och internationellt inom såväl privat som offentlig sektor. Fredrik har ett speciellt fokus på att granska ledningsprocesser med syfte att definiera och separera grundorsak och dess symptom.

+ 46 (0)706 000095 LinkedIn
Stockholm / Göteborg / Malmö

Lars Carlberg

Partner

Lars har lång erfarenhet från olika positioner inom svenskt börsnoterat företag och har verkat som strategisk managementkonsult i 20 år inom strategiutveckling, strategigenomförande och organisationsutveckling. Lars har arbetat inom privat och offentlig verksamhet med Kaplan & Norton inom Balanced Scorecard/Execution Premium i Norden, Europa och Asien.
Lars är även certifierad konsult av upphovsmännen till Blue Ocean Strategy prof. Kim & Mauborgne, INSEAD.

+ 46 (0)70 59 59 188 LinkedIn
Stockholm / Göteborg / Malmö

Charlotte R Bhiladvala

Partner

Charlotte har över 20 års internationell erfarenhet av strategi- och verksamhetsutveckling. Hon har en gedigen erfarenhet från ledande positioner i näringslivet och som senior konsult i privat- såväl som offentlig sektor.
Charlotte specialiserar sig på strategigenomförande och hjälper företag att lyckas med viktiga förändringar som leder till att de strategiska målen uppnås. Hon är internationellt erkänd för sin kompetens och drivkraft genom att starkt ha bidragit till erhållandet av utmärkelsen "Balanced Scorecard Hall of Fame".
Charlotte är en uppskattad talare där hon baserat på egen erfarenhet delar med sig om vad som ligger bakom ett framgångsrikt strategigenomförande.

+46 (0)723 33 48 60 LinkedIn
Stockholm / Göteborg / Malmö

Lennart Engelbert

Partner

Lennart har mer än 20 års erfarenhet som strategikonsult och transformationskonsult inom områdena strategiutveckling, strategigenomförande och organisationsutveckling. Lennart har arbetat inom privat och offentlig verksamhet med Kaplan och Norton inom strategigenomförande i Norden, Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika, och är specialiserad på att förstå och undanröja barriärer inom strategigenomförande både ur ett lednings- och verksamhetsperspektiv. Lennart har även lång erfarenhet inom processkartläggning, utveckling av styrmodeller och förändringsledning.

LinkedIn
Dubai / Middle East

James Creelman

James Creelman is an advisor, trainer, and researcher in strategy management and related fields. He is the author of 24 books, most recently:
Doing More with Less: measuring, analyzing and improving performance in the not-for-profit and government sectors (Palgrave Macmillan, 2014) with Bernard Marr and with a foreword by Dr. David Norton, and Risk-Based Performance Management: integrating strategy and risk management (Palgrave MacMillan, 2013) with Andrew Smart.

LinkedIn
Stockholm / Göteborg / Malmö

Gustaf Josefson

Partner

Gustaf har mångårig erfarenhet av verksamhetsledning inom privata och offentliga organisationer där han lett förändringsarbete, strategigenomförande och organisationsutveckling enligt Balanced Scorecard/Execution Premium. Gustaf är specialiserad inom organisationsutvecklingsarbete, strategiutveckling och strategigenomförande i politiska och politiskt styrda organisationer.

+ 46 (0)760 318500 LinkedIn
Stockholm / Göteborg / Malmö

Arne Malm

Partner

Arne har mer än 24 års erfarenhet som VD där hans ledarskap tagit sin utgångspunkt från strategi- och verksamhetsutveckling. Arne har en god praktisk erfarenhet av att kommunicera, leda genomförandet av och skapa värden genom Kaplan & Norton Balanced Scorecard/Execution Premium Process. Arne specialiserar sig på att med den erfarenheten stödja företag att lyckas med sina strategiska ambitioner och realisera de värden som ligger i ett framgångsrikt strategigenomförande.

+46 (0)708 744 875 LinkedIn

Vi är alltid på talangjakt

Har du erfarenhet av att genomföra strategier och vill hjälpa andra organisationer att utveckla sin kompetens? Har du dessutom modet att berätta för kunderna vilka utmaningar de står inför och förmåga att engagera och entusiasmera dem att se fram emot resan till att ta sig an utmaningarna? Hör av dig till oss – vi är alltid intresserade av duktiga konsulter.

info@stratecute.se

Samarbetspartners